Hirdetésfeladás

Az infoajka.hu oldalon felhasználóinknak lehetőségük van különböző apróhírdetések, kisállathirdetések feladására különböző hirdetési kategóriákban.

Ki adhat fel hirdetést?
Oldalunkon bárki adhat fel hirdetést, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és a belépés menüpontban belépett az oldalra.

Hány hirdetést lehet feladni az oldalon?
Egy felhasználó maximum 3 db hirdetést adhat fel ingyenesen az oldalon.

Mi a hirdetésfeladás menete?
Az oldalba való bejelentkezést követően a hirdetés feladása menüre kattintva a megfelelő mezőket kitöltve lehetséges hírdetést feladni az oldalon. A hirdetés feladásnál van lehetőség meghatározni a hirdetés kategóriáját, érvényességét, a hirdetés fontos adatait, részleteit, leírását és itt csatolható a hírdetéshez foto, kép, rajz.
Ugyanitt kell megadni a hírdető kontakt adatait: kötelezően a címet, email címet, telefonszámot és választhatóan a mobil telefonszámot, fax számot.

Hogyan módosithatom hirdetéseimet?
A hirdetések számát, részleteit, a hirdetéseim listája menüpontban lehet adminisztrálni: itt törölhetőek, módosíthatóak, szerkeszthetőek a hírdetések. A hirdetéseim listája a "Hirdetés feladása" menüpontra kattintva érhető el.

Milyen tartalom nem szerepelhet a hirdetésekben?
A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

 1. jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 2. nem a hirdetés rovatának megfelelő tartalmú;
 3. szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 4. erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 5. gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;
 6. amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 7. pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul;
 8. indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 9. olyan áruk reklámozását valósítja meg, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik;
 10. fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozására irányul;
 11. politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő hírdetés;
 12. tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
 13. külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 14. megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, minősítésére vonatkozik);
 15. dohányáruk, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek reklámja;
 16. védett állatok kereskedelmét, azokból készült termékek kereskedelmét elősegítő hirdetés;
 17. minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan hirdetés, reklám, információ, melyet hatályos jogszabály tilt.
 18. sértheti a weboldal üzemeltetőjének illetve az infovárosok portálrendszer(infovarosok.hu) tulajdonosának és üzemeltetőjének jogait és üzleti érdekeit

Tiltott tartalmú hirdetések:
A weboldal üzemeltetője nem köteles ellenőrizni a weboldalon tárolt, hozzáférhetővé tett apróhirdetések, információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
Emellet azonban a weboldal üzemeltetőjének jogában áll, hogy az előző pontban felsorolt előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje.
A Szolgáltató minden hirdetésen a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre.

A hirdetések felelősségi kérdései:
A hirdetés feladója a honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért teljeskörű felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye, emellett a honlap üzemeltetője, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben elmarasztalást szenved, úgy a jogsértő felhasználóval szemben teljes kártérítési igénnyel lép fel.


© Copyright InfoVárosok. Minden jog fenntartva. | Web Design & Arculat: Voov